Σαμοθράκη, Ονειρεμένες Διακοπές - Samothraki Dream Vacation

by Ksenia
(Athens, Greece)

Samothraki

Samothraki

I went to Samothraki for the first time 7 years ago and since then I visit the island almost every summer. It is a unique place for vacation due to its natural beauty and history.

Samothraki is one of the few islands that combines everything beautiful; the sea, mountains and rivers. And aside from the breathtaking scenery, one can visit the picturesque villages and of course the ancient temple where the Kaviria mysteries were held.

Personally I enjoy camping in the woods. The night of camping on the beach many friends gather together, light fires and play music as having a view of the starry sky.

During the day the options are endless and certainly the most popular destination is the island's waterfalls. In the evenings the busiest parts of the island are Chora and the Therma, with the restaurants where someone can taste the traditional Greek cuisine or the authentic dishes of the island, visit the shops or enjoy a drink in the company of friends.

For me it is an ideal destination and would recommend to everyone who love and respect the nature.


Πρώτη φορά πήγα στη Σαμοθράκη πριν από 7 χρόνια, κι από τότε επισκέπτομαι το νησί σχεδόν κάθε καλοκαίρι. Είναι ένα μοναδικό μέρος για διακοπές λόγω της φυσικής ομορφιάς της και της ιστορίας της. Η Σαμοθράκη είναι από τα λίγα νησιά που συνδυάζει τα πάντα, θάλασσα , βουνό και ποτάμια. Και πέρα από τα μαγευτικά τοπία, κάποιος μπορεί να επισκεφθεί τα γραφικά χωριά της και φυσικά τον αρχαίο ναό που τελούνταν τα καβειρια μυστήρια. Προσωπικά απολαμβάνω πολύ να κάνω κάμπινγκ στο δάσος . Τα βράδια στην παραλία του κάμπινγκ μαζεύονται πολλές παρέες ,ανάβουν φωτιές και παίζουν μουσική έχοντας σαν θεα τον έναστρο ουρανό. Κατά την διάρκεια της ημέρας οι επιλογές είναι ανεξάντλητες και φυσικά ο πιο δημοφιλής προορισμός είναι οι καταρράκτες του νησιού στην γριά βάθρα η’ στον φονιά. Τα απογεύματα τα πιο πολυσύχναστα μέρη είναι η χώρα και τα Θέρμα , με ταβέρνες, που κάποιος μπορεί να γευτεί την κλασική ελληνική κουζίνα αλλά και τα παραδοσιακά πιάτα του νησιού, καθώς και με μαγαζιά για να απολαύσει ένα ποτό παρέα με τους φίλους του. Για μένα αποτελεί έναν ιδανικό προορισμό και θα τον συνιστούσα σε όλα τα άτομα που αγαπούν και σέβονται τη φύση.

Comments for Σαμοθράκη, Ονειρεμένες Διακοπές - Samothraki Dream Vacation

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

May 03, 2010
Rating
starstarstarstarstar
Love your discription!!!
by: Mariam

I have heard exactly the same comments from other people about this island. Now I know I really have to go and experience it for myself the soonest.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Is this Your Favourite Greek Island?.